Правила и условия на резервациите

Правила и условия на резервациите

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ (наричани по-долу „Условия“)

Ангел Дайверс 1 ЕООД (наричано по-нататък „Хотелиерът”) е фирмата, управляваща имотите за краткосрочно (по-малко от 180 дни) настаняване (хотели, хостели, вили, апартаменти и бунгала, по нататък „хотел“ или „имот“) в съответствие с общи правила, изисквания на български законодателство и договорите със собствениците на имоти.

Тези Условия включват условията по-долу и са приложими както за Хотелиерът, така и за гостите с потвърдени резервации.

 1. ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ОТ ГОСТИТЕ СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГЛАМЕНТ (GDRP 2016/679)

Хотелиерът има право да събира и използва информация за гостите, които записват предстоящо настаняване в имотите (резервация на имота за временен престой). Настаняването в имотите е възможно само чрез представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите и личните данни. Предоставените от гостите лични данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информацията и се обработват само във връзка с изпълнението на установените изисквания на Закона за туризма в България. Личните данни на гостите ще се използват само във връзка с направените резервации и няма да бъдат предоставени за други цели.

Информацията, с която гостите могат да бъдат идентифицирани, може да се съхранява на интернет страниците на Хотелиерът или интернет сайтовете на доставчиците на интернет услуги, с които Хотелиерът е сключил договор за съхранение на лични данни. Личната информация може да включва име, фамилия, адрес, телефон, емайл адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която гостите предават на хотелиера или негов представител или попълват онлайн при резервиране или попълване на въпросници, формуляри, ваучери и други връзка с искане, получаване или използване на услугите, предоставяни от Хотелиерът, или участие в промоции, лотарии и състезания.

Хотелиерът гарантира конфиденциалността на личните данни на госта, като декларира, че няма да бъдат използвани за цели, различни от целта, а именно:

- контакт с госта при уточняване на детайлите на резервациите и начините за тяхното заплащане;

- попълване на формуляри (включително с помощта на Хотелиерът или представителя на Хотелиерът), свързани с получаването на услугите;

- издаване на фактури, които Хотелиерът прави за гостите;

- информация за цени или услуги;

- предоставяне на услуги и поддръжка;

- уведомяване за нови услуги или продукти - предоставяне на персонализирани промоционални оферти и др .;

Хотелиерът е отговорен за защитата на информацията на госта, която е станала известна на него / нея за резервацията чрез уеб сайт на Хотелиерът, освен в случаи на форсмажорни обстоятелства или случайни събития.

Формулярите за резервация, попълнени от гостите, посочват задължителния или доброволен характер на предоставянето на данни и последиците от отказа да ги предоставят. Приемайки настоящите Общи условия, гостът се съгласява информацията да бъде обработена по начина, предвиден там.

Ограниченията не се прилагат, ако гостите или лицата под техен контрол са извършили злонамерени действия по смисъла на тези Условия за ползване или са нарушили правата или законните интереси на трети страни. В този случай хотелиерът има право да предостави личната информация на гостите на съответните компетентни държавни органи, в съответствие с приложимото законодателство.

Хотелиерът се задължава да не разкрива никаква лична информация за гостите и да не предоставя събраната информация на трети лица - търговски дружества, физически лица и други, освен в следните случаи:

- е получил изричното съгласие на гостите при резервацията или по-късно;

- информацията се изисква от държавни органи или длъжностни лица, които съгласно действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава информация в съответствие със законовите процедури;

- в други случаи, посочени в закона.

Декларацията на Общите условия трябва да бъде предоставена на гостите преди процеса на резервация и при регистрация в хотела или друга недвижимост. Съгласието за обработка на лични данни се потвърждава с подпис.

 1. РЕЗЕРВАЦИЯ И ПЛАЩАНЕ

Резервациите се извършват от лица над 18 години.

Резервациите се правят от един водещ гост за цялата му група.

Резервациите се считат за потвърдени, след като гостът получи потвърждение от официалната електронна поща на Хотелиерът след приключване на плащането (ако е приложимо) или в случай на резервация с политика на плащане, която не изисква предварително плащане, резервацията се счита за потвърдена, след като гост и Хотелиерът го потвърждават по електронна поща.

За груповата резервация лидерът на групата (представител на госта) трябва да е навършил 18 години и трябва да бъде упълномощен да направи резервацията въз основа на тези условия за резервация от всички лица, посочени в резервацията.

Хотелиерът не носи отговорност и не може да бъде държан отговорен за това, че водещият гост получава одобрение от останалата част от групата, тъй като одобрението е водещият гост е единствено отговорен пред Хотелиерът и другите гости в неговата група.

Ако е възможно, плащанията могат да се извършват чрез системата на Хотелиерът, като в този случай всички разходи за процеса на онлайн плащане са за сметка на притежателя на картата; чрез банков превод; или чрез пари в брой в лева в офиса на Хотелиерът или към собственика на имота.

Плащанията трябва да се отговарят на политиката за плащане, която е приложима за всяка резервация, направена от всички гости или техен упълномощен представител.

Ако за конкретна политика на плащане за резервация се изисква авансово плащане, резервацията не се потвърждава, докато водещият гост не изпрати доказателство за плащане към Хотелиерът.

След извършване на плащането, Хотелиерът ще издаде фактура за платената сума и ще изпрати електронно писмо за потвърждение за потвърдената резервация.

Гостът трябва да плати оставащата сума по резервацията в съответствие с платежната политика, приложима към неговата резервация.

Ако някоя друга поръчка за плащане не е специално уговорена между госта и Хотелиерът преди потвърждаването на резервацията, следните правила за плащане са приложими по подразбиране.

- стандартни или базови планове (недепозитни планове): не изискват авансово плащане, ако гостът предостави валидна информация за кредитна карта (включително CVC), цялата сума на резервационната сума ще бъде авторизирана на кредитната карта 7 дни преди датата на настаняване, цялата сума на резервацията е изискуема при напускане;

- планове за предварително заплащане (частично възстановими планове): гостите трябва да потвърдят резервацията в рамките на три работни след резервацията дни с авансово плащане на капаро в размер на 30% от цялата цена на резервацията (100% ако настаняването се започва след 3 дни или по-малко), а оставаща са сума е дължима на пристигане;

- планове за невъзстановима такса: за да резервират стаите за настаняване, гостите трябва да платят 100% от цената на резервацията (но не по-късно от 7 дни преди резервацията).

Хотелиерът запазва правото си при всякакви обстоятелства да откаже госта да направи резервация, без да посочва причина.

 1. ДОГОВОР

Туристическият договор трябва да бъде подписан между ръководителя на групата и Хотелиерът съгласно член 2 от настоящите Общи условия.

Настоящите Общи условия се уреждат, тълкуват и прилагат в съответствие с българското законодателство и са задължителни за страните по света.

Всички спорове се решават в Царевски районен съд.

 1. ЦЕНИ

Цените за резервация за настаняване се базират на периода от сезона, който е резервиран.

Цената за настаняване подлежи на допълнителна такса за всички екстри, ако те не са включени в първоначалната цена, която трябва да бъде отбелязана от Хотелиерът при създаването на резервацията.

Във всички случаи Хотелиерът приема само анулации, направени от същия гост, който е направил резервацията, или неговия упълномощен представител.

 1. ДЕПОЗИТ ЗА СИГУРНОСТ

Изисква се гаранционен депозит за покриване на разходите за щети или повреди, ако това условие е посочено в имейла за потвърждение.

Депозитът се връща на госта при напускане.

 1. ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕЗЕРВАЦИИ

Всички промени в броя на стаите или промените в броя на гостите трябва да бъдат потвърдени от Хотелиерът.

Хотелиерът се стреми да помогне с всички промени, които гостът прави.

Хотелиерът си запазва правото да не приеме промени в резервацията.

 1. АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИИ

Всички гости (водещ гост в случай на групови резервации) се съгласяват да спазват правилата за анулиране, които се прилагат за конкретна резервация и се отбелязват в системата на Хотелиерът и неговите партньори при създаването на резервацията.

Вземат се предвид само отказите, направени от водещия гост.

Отказът трябва да бъде направен чрез сайт на Хотелиерът, портал за партньори или по електронна поща.

Гостът е длъжен да заплати оставащата цена на резервацията, приложима към конкретната резервация, която желае да отмени.

Ако някоя друга политика за анулиране не е специално уговорена между госта и Хотелиерът преди извършването на анулирането, следните правила за плащане се прилагат по подразбиране.

Тарифни планове без депозит

 • резервацията трябва да бъде потвърдена с валидна кредитна карта с достатъчна наличност – депозит (капаро) не се изисква;
 • пълно плащане е изискуемо на заминаване;
 • гости могат да анулират резервациите безплатно до 7 дни преди пристигане.
 • на 7 ден преди пристигане карта ще бъде авторизирана за пълна цена на резервация.
 • на гостите ще бъде начислена неустойка в размер на пълна цена на резервация ако те анулират резервацията по-късно от 7 дни преди пристигането, или съкратят престоя си, или не появят към 08:00 сутрин след дата на пристигане по резервацията („no-show“).

Частично възвращаеми тарифни планове

 • непотвърдени резервации могат да бъдат направени без кредитна карта;
 • гости трябва да потвърдят резервацията не по-късно от 3 работни дни с плащане на капаро 30% от пълна цена на резервацията (100% ако до датата на пристигане е по-малко от 3 дни);
 • оставаща са сума е дължима за плащане на пристигане;
 • гости могат да анулират резервациите безплатно до 7 дни преди датата на пристигане;
 • платеното капаро се връща на гостя в рамки на 30 дни на същата карта/сметка от която е платено с намаление от направени банкови разноски;
 • неустойка в размер на 30% от пълна цена на резервация (сума на платено капаро) се начислява при анулиране на резервацията по-късно от 7 дни до датата на пристигане или в случая „no-show“.

Невъзвращаеми тарифни планове (ранни записвания, специални отстъпки и т.н.)

 • резервацията трябва да бъде потвърдена с плащане на пълна цена на резервацията по банков път, в брой или с банкова карта
 • в случая, ако резервацията е потвърдена с банкова карта, пълна цена на резервацията може да бъде изтеглена от картата по всяко время
 • всички плащания (тегления) по такава резервация са невъзвръщаеми.

Всички банкови такси при връщане на капаро са за сметка на гостя.

 1. ИЗМЕНЕНИЯ И АНУЛИРАНЕ ОТ ХОТЕЛИЕРЪТ

В случай на анулиране или модификация, направена от Хотелиерът, той се стреми да предостави на гостите помещения със същото или по-добро качество.

Ако няма алтернативно настаняване или ако гостът не приеме това, Хотелиерът ще възстанови изцяло на всички гости, платени от него.

 1. ПРИСТИГАНЕ И ЗАМИНАВАНЕ

Стандартното време за настаняване е от 14:00 до 22:00 часа, ако в потвърждението на електронната поща не е посочено друго време.

Гостите могат да уведомят писмено времето на пристигането си, а хотелиерът се стреми да организира среща по друго време, но не по-късно от 23:59 часа в деня на пристигане.

Стандартното време за напускане е 12:00 часа, ако друг час не е посочен в имейла за потвърждение.

Часовете за настаняване и напускане могат да се различават от стандартните, като в този случай стандартните часове не важат.

 1. ОТГОВОРНОСТИ НА ГОСТИ

Преди резервацията гостите трябва да приемат Общите условия на Хотелиерът и правилата на имота след пристигането да запазят имуществото и цялото обзавеждане, обзавеждане, въздействия, съоръжения, оборудване и терени в същото състояние и при условие, както при започване на резервацията, и в същото състояние на чистота и общ ред, в който е намерен.

Гостът е единствено отговорен за всякакви повреди, загуба или повреда на имота. Ръководителят на групата е отговорен за всяка загуба или щета, причинена от членовете на групата. Гостът е длъжен да компенсира на Хотелиерът загубите и щетите, надвишаващи нормалното износване на имота и / или предметите и вещи на Хотелиерът и/или собственика на имотът.

Хотелиерът препоръчва на гостите и особено на ръководителите на групи да вземат адекватно застрахователно покритие за всички членове на групата.

Собственикът на имота си запазва правото да прави удръжки от гаранционен депозит за допълнително почистване в продължение на броя часове, посветени на почистването, и да иска обезщетение за разходите над сумата на гаранционния депозит. Хотелиерът има право да таксува банковата карта на госта (банковата карта на ръководителя на групата) със сумата на загубата или повредата, за която гостът (ръководителят на групата) отказва да плати компенсацията.

Паркирането на каравани / накланяне на палатки е строго забранено и е причина гостът да бъде отстранен от имота без предизвестие.

 1. БРОЙ НА ХОРА, ИЗПОЛЗВАЩИ ИМОТ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЛЕГЛА

Броят на лицата, които ползват имота, трябва винаги да бъде спазван от госта, тъй като той не трябва да надвишава максималния брой гости, зададен от гостите на резервацията.

Само лицата, посочени по време на резервацията, могат да използват имота без предварително съгласие.

Допълнителни легла се предлагат само в имоти, където са разрешени. Ако правилата на имота не съдържат друга поръчка, допълнителните детски креватчета могат да се използват за деца под 2 години и сгъваеми легла от деца до 16 г. Настаняването на възрастните гости на сгъваеми легла е забранено.

Собственикът има право да прекрати отдаването под наем без предизвестие и без възстановяване на сумата, ако възрастните ограничения са надвишени или ако стаите се използват неправомерно.

 1. ДОСТЪП

Собственикът на имота, хотелиерът или техни представители трябва да имат достъп до имота за извършване на спешна поддръжка и / или проверка.

 1. ПОВЕДЕНИЕ

Водещият гост е отговорен за правилното и прилично поведение на групата.

Ако водещият гост или член на групата не се държи по начин, който да спазва моралните и нормативни изисквания на България, или правилата за поведение, определени от Хотелиерът или собственикът на имота или техните представители последните могат да използват абсолютната си преценка и да поискат гостите или водещият гост на групата да освободи имота без възстановяване на платената резервация.

 1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

За всички допълнителни услуги, гостите трябва да информират хотелиера не по-късно от 28 дни преди пристигането си или в случай на закъснение в резервацията 24 часа след създаването на резервацията.

 1. ПОСТЕЛЕНО БЕЛЬО

Всички тарифни планове включват спално бельо, чаршафи, кърпи, които обикновено се сменят на всеки трети ден, ако не договорено друго. Плажните кърпи се сменят на всеки седми ден.

 1. БАСЕЙНИ ФИТНЕС И САУНА

Басейн фитнес и сауна са отворени от 07.06.2019 до 17.09.2019

Посетителите могат да ползват безплатно плувен басейн (с изключение на тренировъчен басейн) и фитнес от 08:00 до 20:00 часа всеки ден по време на сезона. Сауната може да се използва всеки ден от 16:00 до 20:00 часа за допълнително заплащане и с предварителна заявка. Текущата цена на сауната е посочена на рецепцията.

 1. РЕСТОРАНТ И БАР

Ресторантът работи от 07.06.2019 до 14.09.2019. От 23.05.2019 до 06.06.2019 г. и от 15.09.2019 до 23.09.2019 година ресторантът работи като зала за закуска и снек-бар.

Работно време на ресторанта и бара от понеделник до неделя от 10:00 до 22:30 часа. От Закуска се сервира от 08:00 до 10:00 часа в зала на ресторант.

 1. ПРАЗНИЦИ И СОЦИАЛНИ СЪБИТИЯ

Всяка частни празнувания и схбирания (напр. парти, сватба, коктейл) в имота, който гостът желае да организира, трябва да бъде предварително одобрен от Хотелиерът и собственика.

Могат да се прилагат допълнителни такси и / или увеличен гаранционен депозит, като сумата е по преценка на Хотелиерът

 1. СИГУРНОСТ И СКЪПОЦЕННИ ВЕЩИ

Всякакви ценности, останали в имота, остават на собствения риск на гостите, дори и да са депозирани в сейфа.

Нито Хотелиерът, нито собственикът на имота не носят отговорност за загуби, които могат да възникнат на госта.

Не се предоставя възстановяване, ако гостите решат да освободят имота като следствие от кражба с взлом.

 1. ИНФОРМАЦИЯ

Фотографии разрешени са само за лично ползване.

Хотелиерът или собственик на имота си запазват правото да правят промени в спецификациите на имота, които се считат за необходими според експлоатационните изисквания.

В интерес на непрекъснатото усъвършенстване собствениците на имоти си запазват правото да променят мебелите, принадлежностите, удобствата, съоръженията или част от дейностите, обявени или предварително достъпни без предизвестие.

При настъпване на съществени промени след потвърждаване на резервацията, Хотелиерът уведомява водещия гост, ако има време преди пристигане.

 22. ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Не се допускат домашни любимци. Хотелиерът си запазва правото да разреши на гостите да донесат своите домашни любимци от някои видове или видове по собствена преценка на Хотелиерът. Брой и тегло на домашни любимци трябва да бъдат съгласувани преди приемането на резервацията.

Хотелиерът си запазва правото да добави допълнителна такса и / или да увеличи обезпечението в случаите, когато гостът носи домашни любимци.

В случай, че Хотелиерът не разреши домашните любимци в имота, гостът не може да донесе домашния любимец и ако го направи, Хотелиерът може да откаже гостът с домашен любимец да влезе в имота, като в този случай гостът трябва да плати пълната сума на резервацията, която не е била платени и няма право на възстановяване.

 1. ОКОЛНАТА СРЕДА

Имотът е заобиколен от полета, гори и други селски райони, което може да предизвиква прояви от флора и фауна, напр. комари, оси, мравки и др., както и последици от други екологични дейности, напр. земеделие, канализация и др.

 1. ОТГОВОРНОСТ

Нито Хотелиерът, нито собственикът на имота не носят отговорност за смъртта или телесната повреда на член на група за резервации или на друго лице в имота.

Хотелиерът не носи отговорност за загуба, нарушение или забавяне поради причина, която е извън нашия разумен контрол, включително, но не се ограничава до бога, експлозия, буря, пожар или злополука, война или заплаха от война, граждански безредици, действия, ограничения, разпоредби, подзаконови нормативни актове или мерки от всякакъв вид от страна на правителството или местната власт, стачки, локаут или други промишлени действия или спорове или неблагоприятни метеорологични условия.

Във всеки от споменатите случаи Хотелиерът има право да третира резервацията като приключена.

В случай на освобождаване от отговорност, отговорността се ограничава до връщането на сумите, платени по отношение на неизползваната част от наема, изчислена на дневна база без такса, с изключение на административна такса от 50 евро за покриване на разумните разходи на Хотелиерът.

Хотелиерът не носи отговорност за повредата на механичното оборудване, като например помпи, котли, климатици, системи за филтриране на плувни басейни, нито за прекъсване на комунални услуги като вода, газ и електричество.

Нито Хотелиерът, нито собствениците на имоти, нито техните служители не носят отговорност за шум или смущения, произтичащи отвъд границите на имота или които са извън техния контрол.

Хотелиерът не носи отговорност за събития извън неговия контрол, напр. лошо време, включително събития, възникнали в резултат на много горещо или необичайно време, закъснения, причинени от превозвачи, повреда на домашно оборудване

25. СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Всяка специална заявка за гости се приема от Хотелиерът и трябва да бъде разгледана във възможно най-кратък срок. Ако Хотелиерът може да изпълни специалната заявка, Хотелиерът незабавно уведомява госта за приемане.

Ако приемането или изпълнението на заявката не е възможно, гостът не може да възлага отговорността върху Хотелиерът или собственика за неизпълнената резервацията.

Хотел ЛАЛОВ ЕГРЕК