Правила и условия на резервациите

Общи условия

 • ОБЩИ УСЛОВИЯ

  за резервации, разплащания и настаняване

  1. ПРЕАМБЮЛА

  Настоящи общи условия за резервации, разплащания и настаняване (наричани по-долу „ОУ“) се прилагат към управлявани от „Лалов Егрек Мениджмънт“ ЕООД (наричано по-нататък „Хотелиерът”) хотелските стаи и стаи за гости, бунгала, вили, апартаменти (по-нататък наричани „обекти“ или „имоти“) с предназначение за краткосрочно (по-малко от 180 дни) настаняване в съответствие с общи правила, изисквания на български законодателство и договорите със собствениците на такива обекти или имоти.

  Тези ОУ включват условията по-долу и са приложими както за Хотелиерът, така и за гостите с потвърдени резервации. Гостите трябва да се запознаят и да се съгласят с настоящите ОУ преди да направят резервацията. Хотелиер има право да анулира направената резервацията или последващото настаняване в случая, ако гости не са съгласни с настоящи ОУ и се отказват да ги приемат.

  2. ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ОТ ГОСТИТЕ СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГЛАМЕНТ (GDRP 2016/679)

  Хотелиерът има право да събира и използва информация за гостите, които записват предстоящо настаняване в имотите (резервация на имота за временен престой). Настаняването в имотите е възможно само чрез представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите и личните данни. Предоставените от гостите лични данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информацията и се обработват само във връзка с изпълнението на установените изисквания на Закона за туризма в България. Личните данни на гостите ще се използват само във връзка с направените резервации и няма да бъдат предоставени за други цели.

  Информацията, с която гостите могат да бъдат идентифицирани, може да се съхранява в Единна система на туристическа информация (ЕСТИ), на интернет страниците на Хотелиерът или интернет сайтовете на доставчиците на интернет услуги, с които Хотелиерът е сключил договор за съхранение на лични данни. Личната информация може да включва име, фамилия, адрес, телефон, емайл адрес за кореспонденция данни от документ за самоличност и всяка друга информация, която гостите предават на хотелиера или негов представител или попълват онлайн при резервиране или попълване на въпросници, формуляри, ваучери и други връзка с искане, получаване или използване на услугите, предоставяни от Хотелиерът, или участие в промоции, лотарии и състезания.

  Хотелиерът гарантира конфиденциалността на личните данни на госта, като декларира, че няма да бъдат използвани за цели, различни от целта, а именно:

  - контакт с госта при уточняване на детайлите на резервациите и начините за тяхното заплащане;

  - попълване на формуляри (включително с помощта на Хотелиерът или представителя на Хотелиерът), свързани с получаването на услугите;

  - попълване на регистъра на настаняващи в ЕСТИ;

  - издаване на фактури за плащанията получени от гостите;

  - информация за цени или услуги;

  - предоставяне на услуги и поддръжка;

  - уведомяване за нови услуги или продукти - предоставяне на персонализирани промоционални оферти и др.

  Хотелиерът е отговорен за защитата на информацията на госта, която е станала известна на него / нея за резервацията чрез уеб сайт на Хотелиерът, освен в случаи на форсмажорни обстоятелства или случайни събития.

  Формулярите за резервация, попълнени от гостите, посочват задължителния или доброволен характер на предоставянето на данни и последиците от отказа да ги предоставят. Приемайки настоящите ОУ, гостът се съгласява информацията да бъде обработена по начина, предвиден там.

  Ограниченията не се прилагат, ако гостите или лицата под техен контрол са извършили злонамерени действия по смисъла на тези ОУ за ползване или са нарушили правата или законните интереси на трети страни. В този случай хотелиерът има право да предостави личната информация на гостите на съответните компетентни държавни органи, в съответствие с приложимото законодателство.

  Хотелиерът се задължава да не разкрива никаква лична информация за гостите и да не предоставя събраната информация на трети лица - търговски дружества, физически лица и други, освен в следните случаи:

  - е получил изричното съгласие на гостите при резервацията или по-късно;

  - информацията се изисква от държавни органи или длъжностни лица, които съгласно действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава информация в съответствие със законовите процедури;

  - в други случаи, посочени в закона.

  Декларацията на ОУ трябва да бъде предоставена на гостите преди процеса на резервация и при регистрация на настаняване в обекта. Съгласието за обработка на лични данни се потвърждава с подпис или с маркиране на съответното поле (check box) при онлайн резервация.

  3. РЕЗЕРВАЦИИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЕКТИТЕ

  Резервациите за настаняване в обекта за определен срок от опредена дата се извършват от лица над 18 години.

  Резервациите се правят индивидуално или на име на един от гостите, който е водещ гост за цялата му група.

  За груповата резервация водещия гост - лидерът на групата (представител на госта) трябва да е навършил 18 години и трябва да бъде упълномощен да направи резервацията въз основа на тези ОУ за резервация от всички лица, посочени в резервацията. Хотелиерът не носи отговорност и не може да бъде държан отговорен за това, че водещият гост получава одобрение от останалата част от групата, тъй като одобрението е водещият гост е единствено отговорен пред Хотелиерът и другите гости в неговата група.

  Резервациите могат да бъдат направени през следващите канали:

  - на рецепция (ако обектът има рецепция) по време на работа на рецепциониста;

  - по телефон посочен в контактните данни за обекта, в това число през месинджъри (Viber, WhatsAp) където регистриран този телефон;

  - по имейл посочен в контактните данни на обекта;

  - на уеб сайт на Хотелиера;

  - през уеб сайтове на партньори на Хотелиера;

  Хотелиерът или партньори на Хотелиера приемат резервациите от гости с записване на техните лични данни от документа за самоличност и следната информация:

  - вид на резервирания обект (обекти);

  - брой на настаняващи възрастни и деца с посочен възраст;

  - дата на пристигане и срок на настаняване;

  - допълнителни изисквания или допълнителни услуги (екстри).

  Гостите могат да направят самостоятелна резервация на сайта на Хотелиера или партньори на Хотелиера ако попълнят формата за резервация с горепосочените данни и изрично потвърдят истинността на посочената информация. Преди потвърждение на направената резервация всеки гост (водещ гост в случай на групови резервации) е задължен да се съгласи да спазва правилата за анулиране или промяна, които се прилагат за конкретна резервация и се отбелязват в резервационната системата на Хотелиера или системите на неговите партньори при създаването на резервацията.

  Резервациите трябва да са гарантирани с кредитните карти, предварително плащане или депозит. В случая, ако резервацията не може да бъде гарантирана (при записване по телефон, получен имейл или съобщение изпратено по други канали) такава резервация се счита непотвърдена и има валидност 3 (три) работни дни след които може да бъде автоматично анулирана от резервационната система на Хотелиера.

  Резервациите се считат за потвърдени, след като гостът получи съответно електронно съобщение от резервационна система на Хотелиера или писмено потвърждение по имейл от официалната електронна поща на Хотелиерът. Съобщения относно резервациите, потвърждение или анулиране могат да се предават през партньори на Хотелиера и онлайн платформи за резервации. В случая на резервациите с политика на плащане, която изисква пълно или частично предварително плащане, резервацията се счита за потвърдена:

  - след заверката на банкова сметка на Хотелиера ако плащането е извършено по банков път;

  - след одобрение на транзакцията от обслужващата банка ако плащането е извършено с банкова карта на физическия POS терминал;

  - след потвърждение от резервационна система на Хотелиера относно успешно приключване на онлайн плащане;

  - след издаване на касова бележка ако плащането е в брой на каса на Хотелиера.

  Хотелиерът запазва правото си при всякакви обстоятелства да откаже госта да направи резервация, без да посочва причина. В случая на отказ от резервацията от страна на Хотелиер всички суми платени от гостя по тази резервация се връщат на гостът в рамки на 5 (пет) работни дни.

  4. ЦЕНИ И ТАРИФНИ ПЛАНОВЕ

  Цените за настаняване в конкретния обект се базират на типът на обекта, срокът на настаняването, периодът от сезона, за който се прави резервацията, брой на гостите, канал на резервиране, избран тарифен план, ситуация на пазара и други фактори формиращи крайната цена на резервацията.

  Цените посочени в резервационната система включват данък добавена стойност, туристически данък и други данъци, които са приложими според действащото законодателството.

  В случая на предварителна резервация на настаняване в конкретен обект за конкретните дати Хотелиерът въвежда тарифни планове зависещи от начина на разплащане. Гостите самостоятелно избират конкретен тарифен от варианти предоставени от Хотелиера.

  Тарифни планове без депозит (стандартни или базови планове) не изискват авансово плащане, ако гостът е предоставил на Хотелиера или неговите партньори валидна информация за кредитна карта (включително CVC), и достъпната сума по картата покрива цялата сума дължима по направената резервация. Цялата сума за резервацията е изискуема от госта преди получаване на ключа (кода за достъп) който му дава право и възможност за достъп към обекта и настаняване.

  Депозитни планове или планови с частично предварително заплащане (частично възстановими планове) - гостите трябва да потвърдят направената резервацията с онлайн плащане на депозита (капарото) определен в описание на обекта. Оставащата сума е дължима преди получаване на ключа (кода за достъп) който дава право и възможност за достъп на гостът към обекта.

  Планове с невъзвръщаемо плащане - за да резервират обект за настаняване по този тарифен план, гостите трябва да платят пълна стойност на настаняването. В случая промяна или анулиране на резервацията платена сума не подлежи на връщане.

  Към настаняване в обект Хотелиер може да предлага на гостите допълнителни услуги (екстри), които не се включват в цената за настаняване. Гост, ако желае да получи към резервацията предлагани от Хотелиера екстрите, трябва да маркира съответното поле (check box) за всичките избрани екстри за да включи тези екстри в резервацията и да трябва да ги платя таксата за екстрите по тарифния план приложим към конкретната резервацията или по другия начин посочен в описанието на екстрата.

  5. ОНЛАЙН ПЛАЩЕНИЯ И ДРУГИ ВИДОВЕ НА ПЛАЩАНИЯ

  Всички плащанията трябва да се отговарят на политиката за плащане, която е приложима за всяка резервация, направена от всички гости или техен упълномощен представител.

  Политиката за плащане зависи от обект, канал на продажби и избран тарифен план. Основен вид на плащане по резервации направени с кредитната карта е същата или друга банкова карта с която гостът плаща на POS терминал при пристигането на обекта. Плащане в брой е възможно, ако е посочено в описание на обекта.

  Плащанията по тарифи планове с частично или пълно предварително плащане се извършват онлайн през уеб сайта на Хотелиера или уеб сайтове на неговите партньори през виртуални POS терминали представени от обслужващи банки или платформи за онлайн плащания.

  Също така плащанията могат да се приемат и по банков път ако това е посочено в описание на обекта.

  След получаване на плащането по банков път, Хотелиерът в рамки на 5 работни дни издава данъчна фактура за платената сума и изпраща на госта съответното електронно съобщение за потвърждение на резервацията. В случая на плащането с банкова карта или в брой Хотелиер издава за госта касова бележка и, при поискване данъчна фактура.

  6. АНУЛИРАНЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕЗЕРВАЦИИТЕ ОТ ГОСТИТЕ

  Във всички случаи Хотелиерът приема само анулации, направени от същия гост, който е направил резервацията, или неговия упълномощен представител.

  Ако някоя друга политика за анулиране не е специално уговорена между госта и Хотелиера преди извършването на анулирането, следните правила се прилагат по подразбиране.

  Тарифни планове без депозит

  • резервацията трябва да бъде потвърдена с валидна кредитна карта с достатъчна наличност – депозит (капаро) не се изисква;
  • пълно плащане е изискуемо на пристигането преди получаване на ключа или кода за достъп към обекта;
  • гости могат да анулират резервациите без неустойката до 7 дни преди пристигане.
  • на 7 ден преди пристигане по картата ще бъде блокирано 30 (тридееет) процента от пълната цена на резервацията.
  • на гостите ще бъде начислена неустойка в размер на 30 (тридесет) процента от пълната цена на резервацията ако те анулират резервацията по-късно от 7 дни преди пристигането, или съкратят престоя си, или не се появят към 08:00 сутрин след датата на пристигането по резервацията („no-show“).

  Частично възвръщаеми тарифни планове

  • непотвърдени резервации могат да бъдат направени без кредитна карта;
  • гости трябва да потвърдят резервацията не по-късно от 3 работни дни с плащане на капаро 30% от пълна цена на резервацията (100% ако до датата на пристигане е по-малко от 3 дни);
  • оставаща са сума е дължима за плащане на пристигането преди получаване на ключа или кода за достъп към обекта;
  • гости могат да анулират резервациите без неустойката до 7 дни преди датата на пристигане;
  • платеното капаро се връща на гостя в рамки на 30 дни на същата карта/сметка от която е платено с намаление от направени банкови разноски;
  • неустойка в размер на 30% от пълна цена на резервация (сума на платено капаро) се начислява при анулиране на резервацията по-късно от 7 дни до датата на пристигане или в случая „no-show“.

  Невъзвръщаеми тарифни планове (ранни записвания, специални отстъпки и т.н.)

  • резервацията трябва да бъде потвърдена с плащане на пълна цена на резервацията;
  • в случая, ако резервацията е потвърдена с кредитната карта, пълна цена на резервацията може да бъде изтеглена от картата по всяко время;
  • всички плащания (тегления) по такава резервация са невъзвръщаеми.

  Всички банкови такси при връщане на капаро са за сметка на гостя.

  Всички промени в броя на стаите или промените в броя на гостите трябва да бъдат потвърдени от Хотелиерът.

  Хотелиерът се стреми да помогне с всички промени, които гостът прави.

  Хотелиерът си запазва правото да не приеме промени в резервацията.

  Вземат се предвид само отказите, направени от водещия гост.

  Отказът трябва да бъде направен чрез сайт на Хотелиерът, портал за партньори или по електронна поща.

  7. ИЗМЕНЕНИЯ И АНУЛИРАНЕ ОТ ХОТЕЛИЕРЪТ

  В случай на анулиране или модификация, направена от Хотелиерът, той се стреми да предостави на гостите помещения със същото или по-добро качество.

  Ако няма алтернативно настаняване или ако гостът не приеме това, Хотелиерът ще възстанови изцяло на всички гости, платени от него.

  8. ПРИСТИГАНЕ И ЗАМИНАВАНЕ

  Стандартното време за настаняване е от 14:00 часа, заминаване до 12:00 часа, ако в описание на обекта не е посочено другото време.

  Хотелиер се стреми да осигури на всичките гости гарантирали резервацията си с валидната кредитна карта, депозита или пълното плащане възможност за самостоятелно настаняване по всяко время от 14:00 на датата на пристигането. Гостите могат да уведомят писмено времето на пристигането си, а хотелиерът се стреми да организира среща по друго време, но не по-късно от 23:59 часа в деня на пристигане.

  Стандартното време за напускане е до 12:00 часа, ако друг час не е посочен в описанието на обекта.

  9. ОТГОВОРНОСТИ НА ГОСТИ

  Преди резервацията гостите трябва да приемат настоящите ОУ публикувани на уеб сайта на Хотелиера и правилата на посочени в описание на обекта.

  Гостите трябва да поддържат чистота и общ ред и на заминаване да запазят терена, сградата, съоръжения, оборудване, мебел, обзавеждане и инвентар в същото състояние като имаше при пристигането им.

  Гостът е единствено отговорен за всякакви повреди, загуба или повреда на имота. Ръководителят на групата е отговорен за всяка загуба или щета, причинена от членовете на групата. Гостът е длъжен да компенсира на Хотелиерът загубите и щетите, надвишаващи нормалното износване при използването на обекта по предназначението.

  Хотелиерът препоръчва на гостите и особено на ръководителите на групи да вземат адекватно застрахователно покритие за всички членове на групата.

  Хотелиерът има право да таксува банковата карта на госта (банковата карта на ръководителя на групата) със сумата на загубата или повредата, за която гостът (ръководителят на групата) отказва да плати компенсацията.

  10.  ДЕПОЗИТ ЗА СИГУРНОСТ

  Гаранционен депозит за покриване на разходите за потенциални щети или повреди може да се изисква като специално условие за резервация и настаняване в определен тип на обектите. Този условие трябва да е изрично посочено в описание на обекта или в специални условия за резервация на този обект. Депозит се плаща онлайн, по банков път или в брой на каса на Хотелиера преди настаняването на гостите в обекта и се връща на гостите при (или след) заминаване, ако щети или повреди не са причинени. Депозитът се връща в същата форма като е платен. Хотелиерът си запазва правото да прави удръжки от гаранционен депозит за допълнително почистване и да иска обезщетение за разходите над сумата на гаранционния депозит.

  11.  БРОЙ НА ХОРА, ИЗПОЛЗВАЩИ ОБЕКТ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЛЕГЛА

  Броят на лицата, които ползват обекта, трябва винаги да бъде спазван от госта, тъй като той не трябва да надвишава максималния брой гости, зададен при резервирането на обекта.

  Само лицата, посочени по време на резервацията, могат да използват обекта без предварително съгласие. Допълнителни легла се предлагат само в обекти, където са разрешени. Ако правилата на обекта не съдържат друга поръчка, допълнителните детски креватчета (кошарки) могат да се използват за деца под 2 години и сгъваеми легла от деца до 16 г. Настаняването на възрастните гости на сгъваеми легла е забранено.

  12.  ДОСТЪП

  Хотелиерът или неговите представители трябва да имат достъп до имота за извършване на спешна поддръжка и / или проверка.

  13.  ПОСТЕЛЕНО БЕЛЬО

  Всички тарифни планове включват спално бельо, чаршафи, кърпи, които обикновено се сменят на всеки трети ден, ако не договорено друго. Плажните кърпи се сменят на всеки седми ден.

  14.  ПРАЗНИЦИ И СОЦИАЛНИ СЪБИТИЯ

  Всяка частни празнувания и събирания (напр. парти, сватба, коктейл) в обекта, който гостът желае да организира, трябва да бъде предварително одобрен от Хотелиера.

  Могат да се прилагат допълнителни такси и / или увеличен гаранционен депозит, като сумата е по преценка на Хотелиера

  15.  СИГУРНОСТ И СКЪПОЦЕННИ ВЕЩИ

  Всякакви ценности, останали в обекта, остават на собствения риск на гостите, дори и да са депозирани в сейфа. Хотелиерът не носят отговорност за загуби, които могат да възникнат на госта. Не се предоставя възстановяване, ако гостите решат да освободят имота като следствие от кражба с взлом.

  16.  ИНФОРМАЦИЯ

  Фотографии разрешени са само за лично ползване.

  Хотелиерът си запазва правото да прави промени в спецификациите на имота, които се считат за необходими според експлоатационните изисквания.

  В интерес на непрекъснатото усъвършенстване Хотелиерът си запазват правото да променят мебелите, принадлежностите, удобствата, съоръженията или част от дейностите, обявени или предварително достъпни без предизвестие. При настъпване на съществени промени след потвърждаване на резервацията, Хотелиерът уведомява водещия гост, ако има време преди пристигане.

  17.  ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

  Не се допускат домашни любимци. Хотелиерът си запазва правото да разреши на гостите да донесат своите домашни любимци от някои видове или видове по собствена преценка на Хотелиерът. Брой и тегло на домашни любимци трябва да бъдат съгласувани преди приемането на резервацията.

  Хотелиерът си запазва правото да добави допълнителна такса и / или да увеличи обезпечението в случаите, когато гостът носи домашни любимци.

  В случай, че Хотелиерът не разреши домашните любимци в обекта, гостът не може да донесе домашния любимец и ако го направи, Хотелиерът може да откаже гостът с домашен любимец да влезе в обекта, като в този случай гостът трябва да плати пълната сума на резервацията, която не е била платени и няма право на възстановяване.

  18.  ОКОЛНАТА СРЕДА

  Конкретен обект можа да бъде заобиколен от полета, гори и други селски райони, което може да предизвиква прояви от флора и фауна, напр. комари, оси, мравки и др., както и последици от други екологични дейности, напр. земеделие, канализация и др.

  19.  ОТГОВОРНОСТ

  Хотелиерът не носят отговорност за смъртта или телесната повреда на госта или член на групата настанена по резервацията или на друго лице в обекта.

  Хотелиерът не носи отговорност за загуба, нарушение или забавяне поради причина, която е извън нашия разумен контрол, включително, но не се ограничава до бога, експлозия, буря, пожар или злополука, война или заплаха от война, граждански безредици, действия, ограничения, разпоредби, подзаконови нормативни актове или мерки от всякакъв вид от страна на правителството или местната власт, стачки, локаут или други промишлени действия или спорове или неблагоприятни метеорологични условия.

  Във всеки от споменатите случаи Хотелиерът има право да третира резервацията като приключена.

  В случай на освобождаване от отговорност, отговорността се ограничава до връщането на сумите, платени по отношение на неизползваната част от наема, изчислена на дневна база без такса, с изключение на административна такса от 50 евро за покриване на разумните разходи на Хотелиерът.

  Хотелиерът не носи отговорност за повредата на механичното оборудване, като например помпи, котли, климатици, системи за филтриране на плувни басейни, нито за прекъсване на комунални услуги като вода, газ и електричество.

  Нито Хотелиерът, нито собствениците на имоти, нито техните служители не носят отговорност за шум или смущения, произтичащи отвъд границите на имота или които са извън техния контрол.

  Хотелиерът не носи отговорност за събития извън неговия контрол, напр. лошо време, включително събития, възникнали в резултат на много горещо или необичайно време, закъснения, причинени от превозвачи, повреда на домашно оборудване

  20.  СПОРОВЕ

  Хотелиерът и гости ще решават споровете, възникнали по повод на изпълнението на резервациите, извършени плащания и щети нанесени по време на настаняване в обекта, чрез разбирателство и взаимни отстъпки.

  Когато постигането на съгласие се окаже невъзможно, страните ще почнат процедура на медиация с помощ на адвоката лицензиран за медиация в гр. Бургас и ще приемат решението на медиатора като окончателно.